HippoEDIT - Windows Text Editor
   Subskrybuj  Pobierz 
 

Zestaw Ruby edytora

Dziedziczony z: Default Source
Wymagane: Perl Regular Expressions

Autor: HippoEDIT.com.
Wzorzec pliku: *.rb;*.rbw.

Obsługiwana funkcjonalność
Pliki definicji składni

ruby_spec.xml - plik specyfikacji zawiera wiadomości ogólne dotyczące składni, zasady kolorowania, słowa kluczowe, zakres języka, itd. ruby_user.xml - plik rozszerzenia użytkownika zawiera szablony kodu, narzędzia, pomoc kontekstową, itd.
ruby_spec.xml30.08.1634.54 KB
ruby_user.xml30.08.16987 Bytes

Szablony plików

Pliki używane jako szablony nowych dokumentów stworzonych dla odpowiedniej składni. Zależne pliki kojarzone są na podstawie rozszerzenia pliku. Tekst szablonu pliku zawierać może szablony kodu, które zostaną użyte podczas jego utworzenia.
default.rb30.08.1623 Bytes

Adresy pokrewne

Adresy stron WWW dotyczących składni, for dyskusyjnych, itp.


DownloadPobierz wszystko


Tematy pokrewne...